Унаа хэрэгтэй байна уу?
Санаа зовох хэрэггүй.

Easy Ride – Таны унааны зууч

 

Онцлог

Хэрэглэхэд хялбар

Утсаныхаа дэлгэцэнд хүрээд л унаагаа дууд.
Маш энгийн.

Байршил шууд илрүүлэх

Байршлыг апп өөрөө илрүүлнэ. Хаягаа сайн
мэдэхгүй байсан ч одоо унаа дуудаж болно.

Жолоочтойгоо холбогдох

Жолоочтойгоо апп-аасаа шууд чатлах, утсаар
ярих боломжтой. Удирдлагыг та ав.

Аялалдаа үнэлгээ өгөх

Таны санал чухал. Үйлчилгээг улам
сайжруулахад та оролцоорой.